Category: Giải pháp Webex

cách kết hợp webex và teams trong môi trường hybrid work
Giải pháp Webex

Cách kết hợp Webex và Teams trong môi trường Hybrid Work

Cả Microsoft Teams và Cisco Webex đều cung cấp cho các tổ chức quyền truy cập vào các công cụ có giá trị để hỗ trợ công việc kết hợp, từ phần mềm phòng họp và hội nghị truyền hình cho đến các giải pháp chia sẻ kiến ​​thức và tệp. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu lực lượng lao động đa dạng của bạn không muốn chọn nền tảng này mà là nền tảng khác?

Đọc tiếp »