Category Archives: Troubleshooting

Cách xử lý sự cố đăng nhập cho Linux

1. Vui lòng tải xuống gói cài đặt từ liên kết do nhóm Hỗ trợ cung cấp 2. Cài đặt gói theo yêu cầu. Trong hầu hết các phiên bản, bạn sẽ có Trung tâm phần mềm để cài đặt. Vui lòng xem quy trình cài đặt của chúng tôi để biết các loại tệp và flavors khác […]

Hướng dẫn sử dụng Zoom Client và Zoom Rooms với Mac OS 10.14 Mojave

Do tăng cường bảo mật và quyền với Mac OS 10.14 Mojave. Bạn sẽ được nhắc ủy quyền cho Máy khách Zoom Desktop và Phòng zoom để sử dụng micrô và máy ảnh. Bạn cũng sẽ được nhắc cho phép Zoom Desktop Client. Cho phép người khác điều khiển từ xa máy tính để bàn […]

Cài đặt đăng ký máy khách VDI

Khóa sổ đăng ký có thể được sử dụng để khắc phục sự cố. Hoặc tùy chỉnh hiệu năng với thiết lập VDI của bạn. Khi bạn đã chỉnh sửa khóa đăng ký. Hãy khởi động lại máy khách zoom để thay đổi có hiệu lực. Không nên sử dụng các khóa đăng ký cho […]