Danh mục: Contacts

Lưu ý cá nhân cho hồ sơ trò chuyện của bạn

Bạn có thể chỉ định một ghi chú cá nhân xuất hiện ở đầu hồ sơ trò chuyện của bạn. Cho bất kỳ ai có thể xem hồ sơ của bạn. Bạn có thể thay đổi văn bản này bao nhiêu lần tùy thích. Và có thể sử dụng nó để cung cấp ghi chú […]

Cách sử dụng Auto-Answer

Tính năng Tự động trả lời cho phép bạn tự động trả lời lời mời nhắn tin nhóm. Tới các cuộc họp trên PC hoặc Mac từ những người dùng được chỉ định. Tính năng Tự động trả lời có thể hữu ích trong các phòng hội nghị video nơi bạn muốn ứng dụng Zoom […]

Quản lý danh bạ

Theo mặc định, thư mục Danh bạ zoom của bạn chứa người dùng nội bộ trong cùng một tổ chức. Những người ở trên cùng một tài khoản hoặc địa chỉ email của ai sử dụng cùng một tên miền của bạn (ngoại trừ các tên miền được sử dụng công khai bao gồm gmail.com, […]