Category Archives: Setup & Configuration

Hướng dẫn cách vô hiệu hóa chức năng màn hình cảm ứng

Khi Phòng zoom được thiết lập, nếu phát hiện màn hình cảm ứng, Phòng zoom sẽ hiển thị các điều khiển trên màn hình Phòng zoom. Tuy nhiên, giao diện người dùng màn hình cảm ứng có thể bị vô hiệu hóa và phòng sử dụng bộ điều khiển tiêu chuẩn và thiết lập hiển […]

Hướng dẫn thiết lập Zoom Rooms for Touch với màn hình kép

Zoom Rooms for Touch hoạt động với thiết lập màn hình kép có một màn hình cảm ứng và một màn hình thông thường. Màn hình cảm ứng hiển thị các điều khiển Phòng Zoom (ví dụ: điều khiển trong cuộc họp, điều khiển chú thích bảng trắng) trong khi màn hình thông thường được sử […]