Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp Jabra Speak 750 MS

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp Jabra Speak 750 UC

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 410 for PC

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 410 MS

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 810 UC

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 810 MS

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 710 MS

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 710

Phòng họp lớn (>16 người )

Jabra Link 360 Adapter

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa hội nghị Jabra Speak 510 Plus MS

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa hội nghị Jabra speak 510 plus UC

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa hội nghị Jabra Speak 510

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa hội nghị Jabra Speak 510 MS

Phòng họp lớn (>16 người )

Jabra Link 370 USB Adapter