Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Jabra Speak2 75 UC và Link 380C

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Jabra Speak2 75 UC và Link 380A

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Jabra Speak2 55 UC

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Jabra Speak2 55 MS

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Jabra Speak2 40 MS

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Jabra Speak2 40 UC

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Jabra Speak 750 MS

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp Jabra Speak 750 UC

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 410 for PC

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 410 MS

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 810 UC

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Jabra Speak 810 MS