Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp vừa (8-15 người )

Giá treo màn hình TV Jabra PanaCast 50 Screen Mount

Phòng họp vừa (8-15 người )

Giá gắn tường Jabra PanaCast 50 Wall Mount

Phòng họp lớn (>16 người )

Jabra Link 360 Adapter

Phòng họp lớn (>16 người )

Jabra Link 370 USB Adapter