Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ điều khiển Logitech Tap

Phòng họp lớn (>16 người )

Giá treo Logitech Meetup

Phòng họp lớn (>16 người )

Logitech Group + Expansion Mics

Phòng họp lớn (>16 người )

Dây cáp kéo dài 10m Group của Logitech

Phòng họp lớn (>16 người )

Cáp mở rộng Logitech 15m Group

Phòng họp lớn (>16 người )

Mic mở rộng Logitech Group

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ Logitech Rally Plus

Phòng họp lớn (>16 người )

Mic Pod Hub cho Rally

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam hội nghị logitech rally

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam Logitech Group

Phòng họp lớn (>16 người )

Logitech SmartDock

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam Logitech C930E