Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech C505e

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Logitech Rally Bar Mini

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ điều khiển Logitech Tap

Phòng họp lớn (>16 người )

Giá treo Logitech Meetup

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech BCC950

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech Meetup

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech Brio Ultra HD Pro

Phòng họp lớn (>16 người )

Mic Pod Hub cho Rally

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Thiết bị hội nghị Webcam Logitech Connect

Phòng họp lớn (>16 người )

Logitech SmartDock

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam Logitech C930E

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech B525

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị thu âm không dây Logitech P710E

Phòng họp lớn (>16 người )

Hộp mở rộng Logitech SmartDock