Hiển thị tất cả 18 kết quả

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ điều khiển Logitech Tap

Phòng họp lớn (>16 người )

Giá treo Logitech Meetup

Phòng họp lớn (>16 người )

Hộp mở rộng Logitech SmartDock

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Logitech Rally Bar Mini

Phòng họp lớn (>16 người )

Logitech Rally Speaker

Phòng họp lớn (>16 người )

Logitech SmartDock

Phòng họp lớn (>16 người )

Mic Pod Hub cho Rally

Phòng họp lớn (>16 người )

Pod Mic Logitech cho Rally

Phòng họp lớn (>16 người )

Screen share của Logitech

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech B525

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech BCC950

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech Brio Ultra HD Pro

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech C922

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam Logitech C930E

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam Logitech Meetup