Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp vừa ( 8-15 người )

Webcam hội nghị Logitech 4K Pro Magnetic

Phòng họp vừa ( 8-15 người )

Webcam Logitech C920e

Phòng họp vừa ( 8-15 người )

Thiết bị hội nghị Logitech Rally Bar

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ điều khiển Logitech Tap

Phòng họp lớn (>16 người )

Giá treo Logitech Meetup

Phòng họp vừa ( 8-15 người )

Webcam Logitech PTZ Pro 2

Phòng họp vừa ( 8-15 người )

Webcam Logitech C925e

Phòng họp vừa ( 8-15 người )

Bộ Logitech Rally

Phòng họp lớn (>16 người )

Mic Pod Hub cho Rally

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam Logitech Group

Phòng họp lớn (>16 người )

Logitech SmartDock

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam Logitech C930E

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị thu âm không dây Logitech P710E