Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Loa bluetooth Calisto 7200

Phòng họp lớn (>16 người )

MDA100 QD SERIES

Phòng họp lớn (>16 người )

Plantronics MDA105 QD

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ chuyển đổi USB Plantronics MDA220