Hiển thị tất cả 14 kết quả

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Poly Sync 60

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa phòng họp nhỏ Poly Sync 40 Standard

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Plantronics Calisto 620

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Plantronics Calisto 620-M

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa hội nghị Plantronics Calisto 610

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa hội nghị Plantronics Calisto 610–M

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa điện tử Calisto 3200 USB-A

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa điện tử Calisto 3200 USB-C

Phòng họp lớn (>16 người )

MDA100 QD SERIES

Phòng họp lớn (>16 người )

Plantronics MDA105 QD

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ chuyển đổi USB Plantronics MDA220