Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp vừa (8-15 người )

Loa hội nghị Poly Sync 10, USB-A/C

Phòng họp vừa (8-15 người )

Loa hội nghị Poly Sync 10, USB-A/C, Microsoft

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa họp trực tuyến Poly Sync 60

Phòng họp lớn (>16 người )

Loa bluetooth Calisto 7200

Phòng họp lớn (>16 người )

MDA100 QD SERIES

Phòng họp lớn (>16 người )

Plantronics MDA105 QD

Phòng họp lớn (>16 người )

Bộ chuyển đổi USB Plantronics MDA220