Showing 21–40 of 46 results

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Debut

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Micro Polycom Group

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Ceiling Microphone

Phòng họp vừa (8-15 người)

Polycom EagleEye Producer

Phòng họp vừa (8-15 người)

EagleEye Director II

Phòng họp lớn (>16 người)

Remote Polycom Group