Hiển thị tất cả 5 kết quả

Phòng họp lớn (>16 người)

Polycom RealPresence Trio Visual+

Phòng họp lớn (>16 người)

Remote Polycom Group

Phòng họp lớn (>16 người)

Cáp Micro Group Microphone cable- 25ft

Phòng họp lớn (>16 người)

Polycom EagleEye Digital Extender