Hiển thị 1–20 của 27 kết quả

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 700 1080P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 700 720P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Realpresence group 500 1080P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Realpresence group 500 720P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Realpresence group 500 720P-4X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 310 720P-4X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 310 1080P-4X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 310 720P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence 1080p Group 310

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Debut – 1080p

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Debut

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Micro Polycom Group

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Ceiling Microphone