Hiển thị 1–20 của 33 kết quả

Phòng họp vừa (8-15 người)

Loa hội nghị Polycom Voxbox

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 700 1080P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Group 700 720P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Realpresence group 500 1080P-12X

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Realpresence group 500 720P-12X

Phòng họp vừa (8-15 người)

Polycom RealPresence Group 310 1080P-12X