Hiển thị 1–20 của 23 kết quả

Phòng họp lớn (>16 người )

Điện thoại hội nghị Yealink CP965

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam hội nghị Yealink UVC84 USB PTZ

Phòng họp lớn (>16 người )

Combo Yealink UVC84

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink MVC840

Phòng họp lớn (>16 người )

Giải pháp hội nghị Yealink MVC940

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink ZVC830 Zoom Rooms Kit

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink ZVC800 Zoom Rooms Kit

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink ZVC500 Zoom Rooms Kit

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị hội nghị Yealink MVC800 II

Phòng họp lớn (>16 người )

Micro không dây YeaLink CPW90

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị hội nghị Yealink MVC500 II

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị hội nghị Yealink VC800-Phone