Hiển thị 1–20 của 37 kết quả

Phòng họp lớn (>16 người )

Combo Yealink UVC84

Phòng họp vừa (8-15 người)

Giải pháp hội nghị Yealink MVC640

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink ZVC800 Zoom Rooms Kit

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink ZVC500 Zoom Rooms Kit

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Yealink ZVC300 Zoom Rooms Kit

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam hội nghị Yealink UVC40

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Webcam hội nghị Yealink UVC30-Room

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị hội nghị Yealink MVC800 II

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Thiết bị hội nghị Yealink MVC300 II