Ưu tiên xem:
Thương hiệu

Phòng họp lớn (>16 người )

Combo Yealink UVC84 v2

Phòng họp vừa (8-15 người)

Bộ hội nghị truyền hình Yealink MVC660

Phòng họp vừa (8-15 người)

Camera hội nghị Yealink UVC86

Phòng họp lớn (>16 người )

Điện thoại hội nghị Yealink CP965

Phòng họp lớn (>16 người )

Webcam hội nghị Yealink UVC84 USB PTZ

Phòng họp lớn (>16 người )

Combo Yealink UVC84

Phòng họp vừa (8-15 người)

Bảng điều khiển cảm ứng Yealink CTP18

Phòng họp vừa (8-15 người)

Giải pháp hội nghị Yealink MVC640

Phòng họp lớn (>16 người )

Yealink VCM34 Video Conferencing Microphone Array

Phòng họp lớn (>16 người )

Thiết bị hội nghị Yealink VC800-VCM-CTP

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Thiết bị hội nghị Yealink VC500-Phone