Showing 141–160 of 222 results

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom RealPresence Debut

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Micro Polycom Group

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Polycom Ceiling Microphone

Phòng họp vừa (8-15 người)

Polycom EagleEye Producer

Phòng họp vừa (8-15 người)

EagleEye Director II

Phòng họp lớn (>16 người)

Remote Polycom Group

Phòng họp vừa (8-15 người)

Camera Polycom EagleEye IV-12x

Phòng họp nhỏ (<7 người )

Loa Plantronics Calisto 620