Bộ chuyển đổi USB Plantronics MDA220

Plantronic MDA220 là một công tắc cho tai nghe PlantICS USB. USB MDA220 thay thế MDA200 (83757-01). Công tắc này giúp bạn đơn giản hóa việc chuyển đổi sang Truyền thông hợp nhất (UC) bằng cách giúp quản lý các cuộc gọi từ điện thoại bàn, điện thoại di động và thậm chí cả điện thoại di động có cùng tai nghe