License Cloud hội nghị truyền hình IPVideoTalk – Basic

  • Cho phép kết nối từ 8 -> 100 kết nối đồng thời
  • Cho phép kết nối Thiết bị hội nghị truyền hình GVC3200/GVC3202
  • Cho phép kết nối Web, Smartphone, kết nối họp qua Internet, 3G, 4G…
  • Lên lịch họp tự động gửi qua email
  • Có tính năng giơ tay phát biểu