License Cloud hội nghị truyền hình IPVideoTalk – Small

  • Hỗ trợ 8 bên hội nghị – 3 luồng video.
  • Cho phép kết nối Thiết bị hội nghị truyền hình GVC3200/GVC3202.
  • Cho phép kết nối Web, Smartphone, kết nối họp qua Internet, 3G, 4G…