License Cloud IPVideoTalk hội nghị truyền hình (Pro)

License Cloud hội nghị truyền hình IPVideoTalk – Pro

  • 50 bên hội nghị – 8 luồng Video 2 chiều
  • Hỗ trợ Web trên PC, Smartphone, IOS