Thiết bị hội nghị truyền hình Grandstream GVC3210

Grandstream GVC3210 là giải pháp mà bất kỳ doanh nghiệp vừa và nhỏ nào cũng cần khi tìm kiếm một giải pháp hội nghị dễ sử dụng cung cấp tới 4K Ultra HD.