Tag: Cách đổi tên Zoom Rooms bằng MDM

Cách đổi tên Zoom Rooms bằng MDM

Nếu bạn đã đăng ký zoom rooms trong giải pháp MDM, bạn có tùy chọn dễ dàng đổi tên zoom rooms của mình từ cổng web Zoom. Điều kiện tham gia: Hướng dẫn: 1. Đăng nhập vào cổng thông tin web Zoom và điều hướng đến Room Management 2. Bấm vào Zoom

Đọc tiếp »