Tag Archives: cách sử dụng tự động trả lời trong zoom

Cách sử dụng Auto-Answer

Tính năng Tự động trả lời cho phép bạn tự động trả lời lời mời nhắn tin nhóm. Tới các cuộc họp trên PC hoặc Mac từ những người dùng được chỉ định. Tính năng Tự động trả lời có thể hữu ích trong các phòng hội nghị video nơi bạn muốn ứng dụng Zoom […]