Tag Archives: cách tắt raise hand trên webinar

Hướng dẫn sử dụng tính năng giơ tay phát biểu trên Webinar

Hướng dẫn sử dụng tính năng giơ tay phát biểu trên Webinar

Tương tự như Zoom, Webinar cũng hỗ trợ tính năng giơ tay (Raise hand), cho phép người tham gia hội thảo, giơ tay để biểu thị rằng họ cần thứ gì đó từ người chủ trì (host). Đối với người tổ chức (host), tính năng Raise Hand – giơ tay phát biểu trên webinar vô […]