Tag Archives: cách tham gia cuộc họp zoom

Cách tham gia cuộc họp trên Chrome OS

Ứng dụng Zoom trên Chrome OS cho phép người dùng bắt đầu hoặc tham gia các cuộc họp từ Chromebook của họ. Một lần trong cuộc họp, bạn có thể làm như sau: Tham gia âm thanh và video Mời những người khác đến cuộc họp Zoom Quản lý người tham gia Chia sẻ và […]