Tag Archives: cách Thăng cấp người dự thính thành tham luận viên

Hướng dẫn Host cách quản lý người tham dự trên Webinar

Hướng dẫn Host cách quản lý người tham dự trên Webinar

Bạn là Host, người chủ trì một hội thảo, sự kiện lớn trên Webinar. Vậy bạn đã biết cách quản lý người tham dự hội thảo trên Webinar chưa? Với quy mô tổ chức rộng lớn cùng với số lượng lớn người tham dự cùng lúc, việc hiểu rõ về cách quản lý người tham […]