Tag Archives: cách thay đổi tên hiển thị trong webex

Hướng dẫn cách đổi tên trên Webex chi tiết nhất

Hướng dẫn cách đổi tên trên Webex chi tiết nhất

Webex cho phép bạn tùy chỉnh hồ sơ của mình theo ý thích của bạn. Bạn có thể cập nhật tất cả thông tin cá nhân bất cứ lúc nào, bao gồm địa chỉ email, ảnh hồ sơ và tất nhiên, tên hiển thị. Vì vậy, ví dụ: nếu hầu hết đồng nghiệp gọi bạn bằng biệt […]