Tag Archives: Cách thiết lập các cuộc họp trên Google Meet

Hướng dẫn sử dụng Google Meet: Cách bắt đầu và tham gia cuộc gọi video, thiết lập và ghi lại các cuộc họp

Hướng dẫn sử dụng Google Meet: Cách bắt đầu và tham gia cuộc gọi video, thiết lập và ghi lại các cuộc họp

Google Meet cung cấp cho người dùng tùy chọn để đưa mọi người làm việc từ các vị trí khác nhau trên cùng một nền tảng thông qua hội nghị video. Đây là một tính năng trong Google Suite cho phép người dùng gặp nhau. Thông qua hội nghị truyền hình cho công việc từ xa. Nó […]