Tag Archives: cách tổ chức họp trực tuyến trên Zoom

Hướng dẫn cách họp trực tuyến hiệu quả-Các bước cần nhớ

Hướng dẫn cách họp trực tuyến hiệu quả- Các bước cần nhớ

Vì diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo an toàn cho mọi người và xã hội. Thì nhiều công ty, tổ chức đã chọn giải pháp làm việc online tại nhà. Làm việc online tại nhà và họp trực tuyến cũng còn khá mới so với nhiều người; Nên bạn cần phải làm […]