Tag Archives: cách tổ chức trò chơi trên Zoom

Hướng dẫn chi tiết cách tổ chức trò chơi trên Zoom

cách thức tham gia trò chơi

Bên cạnh tổ chức các lớp học/ cuộc họp trực tuyến, bạn còn có thể tận dụng Zoom Cloud Meeting để tổ chức các trò chơi Online trên Zoom theo đội, nhóm vô cùng thú vị. Hẹn với bạn bè, đồng nghiệp làm vài ván bài, hay tổ chức cho lớp học của bạn các […]