Tag Archives: Cách xác định xem số quay số của bạn có miễn phí khi bạn là người tham gia không

Tôi có bị tính phí khi sử dụng số Quay số để tham gia Zoom Meeting không?

Zoom dial-in numbers có sẵn dựa trên cấp độ đăng ký. Nếu bạn là chủ nhà của một cuộc họp. Bạn có thể kiểm tra xem những số quay số nào có thể truy cập được cho bạn và những người tham gia trước khi bạn bắt đầu. Khi bạn được mời tham dự một […]