Tag Archives: Cách xem lại livestream trên Facebook

Hướng dẫn Livestream Zoom Webinar lên Facebook

Hướng dẫn Livestream hội thảo Webinar lên Facebook

Bạn có thể phát trực tiếp hội thảo trên Webinar lên dòng thời gian của bạn trên Facebook hoặc các nhóm/trang mà bạn làm quản trị viên. Livestream webinar lên Facebook giúp mở rộng phạm vi tiếp cận khán giả, nâng cao hiệu quả truyền thông hơn. Vậy làm thế nào để phát trực tuyến […]