Tag Archives: cách xem lịch sử ghi âm

Xem lịch sử cuộc gọi và ghi âm

Nếu bạn đã kích hoạt Zoom Phone trên tài khoản của mình. Bạn có thể sử dụng ứng dụng Zoom để xem lịch sử cuộc gọi. Bao gồm các cuộc gọi nhỡ và trả lời và cuộc gọi đi. Nếu bạn đã bật tích hợp danh bạ, bạn cũng có thể tạo một liên hệ mới […]