Tag Archives: cách Xóa một số bị chặn của zoom meetings

Quản lý danh sách bị chặn

Là chủ sở hữu tài khoản hoặc quản trị viên Zoom. Bạn có thể quản lý các số bị chặn trên tài khoản của mình. Các số bị chặn có thể được gửi đến (các số sẽ bị chặn khi gọi) và gửi đi (người dùng điện thoại trong tài khoản của bạn sẽ không […]