Tag Archives: cài đặt âm thanh trên thiết bị iOS

Hướng dẫn cài đặt âm thanh trên thiết bị iOS?

Tắt tiếng và ngắt kết nối âm thanh internet Khi bạn đã bắt đầu hoặc tham gia cuộc họp zoom bằng thiết bị iOS của mình như iPhone / iPad, hãy làm theo các bước dưới đây để kết nối âm thanh với cuộc họp. Chạm vào cửa sổ cuộc họp để hiển thị các […]