Tag Archives: Cài đặt ứng dụng ZOOM PRO

Đánh giá phần mềm họp hội nghị Zoom pro

Đánh giá phần mềm họp hội nghị Zoom pro

Để có thể phục vụ nhu cầu thoải mái trong công việc. Zoom Cloud Meetings ra đời giúp cho ta có thể tham gia một cuộc họp ngay khi ở bất cứ nơi đâu. Zoom pro là gì? Zoom là một giải pháp hội nghị truyền hình, các cuộc họp trực tuyến, thảo luận nhóm. […]