Tag Archives: cài đặt zoom phone

Hướng dẫn bắt đầu nhanh cho người dùng Zoom Phone

Hướng dẫn bắt đầu nhanh Zoom Phone hỗ trợ người dùng cuối thiết lập tài khoản Zoom Phone của bạn. Và sử dụng các tính năng cần thiết như thực hiện cuộc gọi và kiểm tra thư thoại. Đọc hướng dẫn bắt đầu nhanh này để biết tóm tắt nhanh về các tính năng. Và […]