Tag Archives: cài đặt Zoom trên Outlook

Zoom Meetings tích hợp trên Calendars (lịch)

Ứng dụng lịch tích hợp trên Zoom Meetings

Zoom tích hợp với nhiều dịch vụ lịch (Calendar), cho phép bạn sử dụng nền tảng video ưa thích kết hợp với giải pháp lịch ưa thích của bạn. Tính năng này cực kỳ tiện lợi, giúp quản lý lịch biểu của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết. Với lịch (Calendar) tích hợp trên Zoom, […]