Tag Archives: camera hội nghị trực tuyến cho y tế

Top 7 Webcam họp trực tuyến tốt nhất cho ngành y tế

Top 7 Webcam họp trực tuyến tốt nhất cho ngành y tế

COVID-19 tạo ra thách thức thúc đẩy ngành y tế phải chuyển mình thay đổi theo hướng số hoá và kỹ thuật hóa. Giải pháp hàng đầu hiện nay là áp dụng hội nghị trực tuyến trong việc quản lý, cập nhật và phổ biến các thông tin, giải pháp đối phó, chữa trị covid. […]