Tag Archives: camera hội nghị và webcam khác nhau như thế nào

Camera hội nghị và Webcam khác nhau như thế nào?

Camera hội nghị và webcam khác nhau như thế nào

Nhiều người vẫn còn thắc mắc rằng tại sao cái này lại gọi webcam? Mà cái kia gọi là camera hội nghị? Chúng khác nhau chỗ nào? Vẫn còn chưa phân biệt được 2 loại này, cũng như chưa hiểu đúng và đủ về hai loại thiết bị này. Camera hội nghị và webcam khác […]