Tag Archives: camera họp trực tuyến 4 người

Logitech BCC950 | Họp trực tuyến 1-4 người

Logitech BCC950 | Họp trực tuyến 1-4 người

Logitech BCC950 là giải pháp hội nghị video tại bàn cho các văn phòng cá nhân, văn phòng tại nhà và hầu hết mọi không gian bán riêng tư. Với tính năng plug and play mà bạn có thể dễ dàng kết nối với PC để bắt đầu cuộc họp và bạn cũng có thể […]