Tag: Chuyển cuộc họp giữa các thiết bị trên Zoom

Chuyển cuộc họp giữa các thiết bị trên Zoom
Hỗ trợ

Chuyển cuộc họp giữa các thiết bị trên Zoom

Khi bạn đang bận và cần tham gia một cuộc họp hoặc hội thảo trên web trên một thiết bị khác, việc chuyển liền mạch các cuộc họp và hội thảo trên web giữa các thiết bị sẽ rất nhanh chóng và thuận tiện. Tính năng chuyển cuộc họp giữa

Đọc tiếp »