Tag Archives: hỗ trợ phần mềm zoom

Hỗ trợ kỹ thuật truyền thông Zoom video

Chúng tôi tại Zoom phấn đấu để đảm bảo rằng nhu cầu và mong đợi của khách hàng được đáp ứng. Chúng tôi sẽ làm những gì cần thiết để hiểu các yêu cầu của bạn. Và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch vụ của chúng tôi. Tất cả các đề xuất và […]

Facebook và Google ngừng giao thức trò chuyện XMPP

Zoom đã hỗ trợ trò chuyện Google Chat và Facebook IM trong quá khứ. Switch to Zoom Group Messaging: Bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2015, chúng tôi sẽ ngừng hỗ trợ cho Google IM và Facebook Chat. Điều này là do quyết định của Google và Facebook ngừng giao thức trò chuyện XMPP […]

Hướng dẫn cách thay đổi bố cục video phần mềm zoom

Có 3 bố cục video khi không có ai trong cuộc họp chia sẻ màn hình: Active Speaker, Gallery và Mini. Khi ai đó chia sẻ màn hình. Bạn có thể sử dụng Side-by-Side Mode hoặc xem phần màn hình với  Active Speaker hoặc Gallery View. Bạn cũng có thể ẩn những người không tham gia video. Bất […]