Tag Archives: hướng dẫn Kích hoạt tham gia trước khi lưu trữ

Cách tham gia cuộc họp trước máy chủ

Tham gia trước khi chủ nhà cho phép người tham dự tham gia cuộc họp trước khi chủ nhà tham gia hoặc khi chủ nhà không thể tham dự cuộc họp. Nếu bạn chọn tham gia trước máy chủ, thì những người tham gia có thể tham gia cuộc họp trước khi chủ nhà tham gia […]