Tag Archives: Hướng dẫn quản lý nhiều trang web

Hướng dẫn quản lý nhiều trang web

Các trang web cho phép bạn tổ chức người dùng điện thoại trong tổ chức của bạn. Ví dụ: bạn có thể tạo nhiều trang web dựa trên vị trí văn phòng. Dưới đây là một số lợi ích của việc có nhiều trang web: Mỗi trang web có nhân viên tiếp tân tự động riêng để bạn […]