Tag: In-Meeting Chat

In-Meeting Chat

Trò chuyện trong cuộc họp cho phép bạn gửi tin nhắn trò chuyện. Cho những người dùng khác trong một cuộc họp. Bạn có thể gửi tin nhắn riêng tư cho một người dùng cá nhân. Hoặc bạn có thể gửi tin nhắn cho toàn bộ nhóm. Là chủ nhà,

Đọc tiếp »