Tag Archives: Kiểm soát trong cuộc họp zoom

Hướng dẫn cách điều khiển cuộc họp trong Zoom Rooms

Sau khi bạn bắt đầu cuộc họp từ Zoom Rooms for Touch. Bạn có thể quản lý cuộc họp bằng bộ điều khiển tích hợp. Bộ điều khiển tích hợp có các tính năng tương tự như bộ điều khiển thông thường. Điều kiện Zoom Rooms cho phòng hội nghị cho PC – Phát hành […]